Få hjælp til alkoholbehandling

Få hjælp til alkoholbehandling

Alkoholisme er en forfærdelig lidelse – ikke mindst for de pårørende. Lever du under samme tag som en alkoholiker, for eksempel som kæreste eller som ægtefælle, kan du sikkert sagtens genkende den smerte og sorg, som er forbundet hermed.

Alkoholisme er desværre, som de fleste andre typer misbrug, behæftet med en vis berøringsangst og et kæmpe tabu. Det kan være rigtig svært at række ud efter en hjælpende hånd, når man som pårørende til en alkoholiker ser sin nære og kære svinde hen og blive eet med sin afhængighed.

I stedet kan man risikere at udvikle det, der kaldes medmisbruger adfærd. På engelsk kaldes denne type adfærd for enabling behaviour – og det er meget rammende. Med en adfærd, hvor du konstant dækker over eller undskylder din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle, sætter du nemlig lige præcis vedkommende i stand til at fortsætte sit misbrug. Og dette tjener ingen af jer til nytte.

Hjælp din alkoholiserede pårørende – for hele familiens skyld

Som nærmeste pårørende til en misbrugsramt person er det dit ansvar som menneske at hjælpe vedkommende tilbage til livet. Har I børn sammen, er det endnu mere vigtigt, at du reagerer prompte. Børn tager beviseligt skade af at vokse op i et misbrugsramt hjem, og kan udvikle varige mén af dette.

Meget tyder på, at børn, som er vokse top med en alkoholiseret forælder, vil have svært ved at skabe tilknytning til andre mennesker senere hen i voksenlivet. Mange af disse børn udvikler selv et misbrug – og så er den onde cirkel sluttet. Hvis du vil bryde denne, er der ikke andet for end at få din kæreste eller ægtefælle til at tage imod kvalificeret alkoholbehandling.

Få støtte til hele familien på et behandlingscenter

Behandlingscenter Stien kan tilbyde såvel din misbrugsramte pårørende som resten af familien afvænning og terapeutisk behandling. Du kan læse mere om alkoholbehandling med tilhørende familie forløb på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Alkoholbehandling efter Minnesota modellen – effektivt og omsorgsfuldt

Alkoholbehandling efter Minnesota modellen - effektivt og omsorgsfuldt

Et alkoholmisbrug er ikke noget at spøge med – eller tage let på. Mange misbrugere af alkohol kan gå rundt med deres misbrug i årevis, enten fordi selv de nærmeste ignorerer misbruget og slår det hen med at ”han er måske lidt glad ved de våde varer” eller ”hun har det lidt svært for tiden, og så får hun måske lige en tår over tørsten”. Dette hænger sammen med, at alkohol er en accepteret og udbredt del af vores kultur her i den vestlige verden. Og derfor kan et decideret misbrug holdes skjult meget længe, uden at nogen løfter et øjenbryn, før det nærmest er for sent.

Få behandling af alkohol misbrug hurtigt

Er du pårørende til en alkohol misbruger, kan det godt være uendeligt svært at nå frem til erkendelsen af, at der her er tale om et problem, som skal adresseres. Og når det er svært for dig, så overvej, hvor vanskeligt det er for den misbrugsramte selv. Mennesker, som rammes af et alkohol misbrug, er som regel både skamfulde over misbruget, samtidig med, at de benægter det over for alle – også over for sig selv. Derfor er konfrontationen den suverænt hårdeste del af, og samtidig det mest afgørende skridt på vejen ud af et misbrug. Og når først det er lykkedes at få overtalt den misbrugsramte til at påbegynde en afvænning, er det vigtigt, at der ligger en plan klar for behandling og terapi.

Fem uger med omsorgsfuld og målrettet behandling af alkohol misbrug

Hos Behandlingscenter Søby Park behandles alle typer misbrug med udgangspunkt i den kendte og succesfulde metode Minnesota modellen. Minnesota modellen er den metode, som har de mest veldokumenterede succes rater inden for misbrugsbehandling, da den arbejder med det hele menneske, og ikke benytter sig af unødig medicinering. Du kan blive klogere på det effektive alkoholbehandling forløb på behandlingscentersoebypark.dk