SOS Vikar – tilkaldevikar med kort varsel

28 august 2020
Astrid Pedersen

I visse brancher kan det være uhyre kritisk hvis der pludselig mangler mandskab. Som virksomheds ejer, sjakbajs eller mellemleder er det ofte en udfordring at dække hullerne hvis flere medarbejdere med kort varsel melder sig syge.

Hvor kan jeg finde en akut vikar til min virksomhed?

Står du med et akut mandefald på arbejdspladsen – for eksempel i forbindelse med et højt antal sygemeldinger – og har du brug for dækning af uopsættelige opgaver? Så kan du vælge at benytte dig at Norstaff ApS’ akutte tilkalde vikar løsning SOS Vikar.

Hos Norstaff ApS er SOS Vikar telefonen bemandet døgnet rundt hvilket betyder at du også kan få hjælp til aften og nattevagter. Norstaff ApS kan lynhurtigt skaffe dig de vikarer ud har brug for til opgaver inden for såvel ufaglært arbejde (for eksempel lager og logistik, bygge og anlæg, eller håndtering af events) som inden for pleje, sundheds, omsorgs og undervisnings sektoren.

Norstaff ApS tilbyder et bredt udvalg af kompetente og dygtige vikarer som med kort varsel kan træde til og udføre funktioner så som SOSU hjælper eller assistent, sygeplejerske, pædagog, pædagog medhjælper, pædagogisk assistent, handicap hjælper, støtteperson eller ledsager samt folkeskolelærer.

Du kan også finde arbejdsmænd, stage hands, rengørings medarbejdere, gartneri assistenter og lager medarbejdere som inden for ganske kort tid kan stå klar til tjeneste på din arbejdsplads og udføre selv specialiserede opgaver med ildhu og engagement.

Hvorfor skal jeg bestille SOS Vikar gennem Norstaff ApS?

Norstaff ApS er garant for den høje kvalitet af vikarer, såvel menneskeligt som fagligt. Hos Norstaff ApS screenes alle kandidater grundigt førend de optages i emne kartoteket. Samtidig er Norstaff ApS særdeles omhyggelige med at opføre samtlige vikarers ekspertise og erfaring således at du altid er sikker på at få et kompetent og kvalificeret match.

Du kan læse mere om SOS Vikar på https://norstaff.dk/sos-vikar-akut-hjaelp-mandskab/ 

Flere Nyheder